Osredotočena dejavnost Dosleden pristop k zadevam Zastopanje interesov strank več kot 15 let

Korporacijsko pravo

Obsega zastopanje družb pri transakcijah, v konkurenčnih avkcijah, ekskluzivnih transakcijah, oddelitvah in skupnih podjemih.

Finančno pravo

Strankam je na voljo zastopanje pri širokem naboru transakcij financiranja.

Kapitalski trgi

Storitve v zvezi z dolžniškimi in lastniškim kapitalskimi trgi pokrivajo vse vrste transakcij kapitalskih trgov.

O nas

Globoke izkušnje z nudenjem poslovno usmerjenih nasvetov in odličnost storitev strankam, so temelj za dolgotrajen odnos.

Panoge

Poznavanje panog, v katerih stranke delujejo, je ključno za izpolnjevanje potreb strank.

Bančništvo

Banke potrebujejo stalno pravno podporo pri kritičnih vidikih njihovega poslovanja.

Zavarovalništvo

Dejavnost pomaga zavarovalnicam pri pomembnih transakcijskih, strukturnih in regulatornih spremembah.

Upravljanje premoženja

Svetovanje je ponujeno širokemu spektru udeležencev, ki delujejo v tej panogi.