O nas

Izkušnje

Globoke izkušnje z nudenjem poslovno usmerjenih nasvetov in odličnost storitev strankam, so temelj za dolgotrajen odnos. Za vzdrževanje zaupanja, se mora storitev strankam osredotočiti na učinkovitost in predanost takšnemu delu s strankami, ki jim pomaga dosegati njihove poslovne cilje. Podlaga dolgoletne, ustaljene dejavnosti, je osnova prizadevanju k nadaljnjemu zagotavljanju dodane vrednosti za stranke.

Strokovnjaki

Simon Gabrijelčič, odvetnik je začel z individualnim opravljanjem dejavnosti odvetnika leta 2018. Simon Gabrijelčič je član Odvetniške zbornice Slovenije od leta 2001 in je bil 15 let odvetnik in družbenik v eni od vodilnih odvetniških pisarn v Sloveniji, usmerjenih na gospodarsko področje, kjer je delal na korporacijskem in finančnem področju ter področju kapitalskih trgov. Njegovo strokovne izkušnje pred tem obsegajo delo pripravnika v banki in na sodišču ter strokovnega sodelavca na višjem sodišču (gospodarski oddelek). Naziv univerzitetni diplomirani pravnik je pridobil na Univerzi v Ljubljani (1997), naziv »Masters of Laws (LL.M.)« pa na London School of Economics and Politicial Science (2005).

Področja dejavnosti

Svetovanje strankam pri transakcijah in regulatornih zadevah na korporacijskih in finančnih področjih.

Panoge

Poznavanje panog, v katerih stranke delujejo, je ključno za izpolnjevanje potreb strank.