Panoge

Bančništvo

Banke potrebujejo stalno pravno podporo pri kritičnih vidikih njihovega poslovanja.

Banke potrebujejo stalno pravno podporo pri kritičnih vidikih njihovega poslovanja za to, da se uspešno prilagajajo dinamičnim spremembam v njihovem okolju. Strokovno dejavnost pokriva celoten razpon poslovanja banke, vključno s svetovanjem pri transakcijah, regulatornih zadevah in o ključnih spremembah predpisov. Dolgoletno in globoko poznavanje panoge je potrebno za zagotavljanje pomoči bankam pri poslovnih izzivih s katerimi se srečujejo, zlasti z zahtevnim in vedno bolj kompleksnim regulatornim okoljem v katerem delujejo. V zvezi s storitvami, ki jih banke nudijo njihovim uporabnikom, je del svetovanja na finančnem področju, namenjen svetovanju bankam o naboru produktov in storitev, ki jih ponujajo.

Zavarovalništvo

Dejavnost pomaga zavarovalnicam pri pomembnih transakcijskih, strukturnih in regulatornih spremembah.

Dejavnost pomaga zavarovalnicam pri pomembnih transakcijskih, strukturnih in regulatornih spremembah. Dolgoletni odnos in izkušnje svetovanja zavarovalnicam, razumevanje in vpogled v način regulacije, omogoča doseganje poslovno pragmatičnih rešitev za stranke. Strokovno dejavnost pokriva nakupe in združitve družb, regulatorne zadeve, svetovanje o regulatornem kapitalu in o distribucijskih poteh.

Upravljanje premoženja

Svetovanje je ponujeno širokemu spektru udeležencev, ki delujejo v tej panogi.

Svetovanje je ponujeno širokemu spektru udeležencev, ki delujejo v tej panogi; upravljavcem premoženja, investicijskim skladom, državnim premoženjskim skladom, finančnim institucijam in skladom zasebnega kapitala. Panoga je zelo raznolika in ker se sooča s številnimi izzivi, od tehnoloških do regulatornih, potrebuje nasvet od tistih z globokim poznavanjem poslovanja in njegovih dejavnikov. Področja svetovanja in pomoči vključujejo ustanavljanje in strukturiranje različnih investicijskih naložbenih oblik, svetovanje o dokumentaciji investicijskega upravljanja, kot tudi o pravu vrednostnih papirjev in regulatornih zadevah, ki so tipično povezani s posli, v katerih sodelujejo udeleženci te panoge.